Over het wijkplatform

Het wijkplatform organiseert ontmoetingen voor bewoners, bedrijven, verenigingen, gemeente en overige organisaties met het doel verbinding te zoeken betreffende allerlei onderwerpen die spelen op het dorp. Men kan het wijkplatform benaderen om onderwerpen met impact op het dorp ter sprake te brengen, betrokkenheid te verkrijgen en/of te streven naar samenwerking.

Binnen deze samenwerking maakt de BVJ deel uit van de agendacommissie van het Wijkplatform en maken we gebruik van elkaars kennis en netwerk.