Krapte op de woningmarkt 6-4-2023

Op donderdag 6 april heeft het Wijkplatform Julianadorp een bewonersavond verzorgd met als thema:

• krapte op de woningmarkt
• sociale woningbouw
• woonruimteverdeling

 

 

 

 

 

De woningmarkt staat al geruime tijd onder druk en veel inwoners van Julianadorp hebben hier mee te maken, denk aan wachtlijsten voor een (betaalbare) huurwoning en de gestegen prijzen van koopwoningen.

Op grond van de Huisvestingswet hebben gemeenten de mogelijkheid  vrijgekomen huurwoningen naar inzicht te verdelen. Zij kunnen bepaalde groepen voorrang geven, bijvoorbeeld om medische redenen of wegens sloop van de huidige woning.
De gemeente moet de toewijzingsregels opnemen in een huisvestingsverordening en plaatselijke woningcorporaties hierbij betrekken. Hoe ziet de huisvestingsverordening voor Julianadorp eruit?

In het panel namen deel:
Esther Scholten, manager bedrijfsvoering en wonen Woontij
Petra Bais, VVD wethouder ruimtelijke ordening, wonen en openbare ruimte
Robbert Waltmann, algemeen directeur Woningstichting

Voorafgaand geeft beleidsambtenaar Wonen Thomas Blonk, een presentatie over het regeringsbeleid, de provinciale woonagenda en de regionale woonakkoorden, om dan in te zoomen op de gemeentelijke woonvisie en de prestatieafspraken met de wooncorporaties.