Home

Van de website van de gemeente Den Helder
Omgevingsvisie

De komende jaren staat Den Helder voor een aantal grote uitdagingen. Hoe kunnen we het grondgebied van de gemeente zo inrichten en gebruiken dat we ook in de toekomst aangenaam kunnen wonen, voldoende kansen hebben op werk en kunnen genieten van onze bijzondere natuur en het mooie landschap? En hoe zorgen we tegelijkertijd voor voldoende woningen, een overgang van fossiele naar duurzame energie en een leefomgeving die bestand is tegen een veranderend klimaat?

De ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Den Helder, met als titel “Koers op een sterke thuishaven”, geeft een brede visie op het behoud, het gebruik en de ontwikkeling van de leefomgeving. Hiermee geeft de visie richting aan uitdagingen, ambities en kansen bij de toekomstige ontwikkeling van Den Helder.

Reageren op de ontwerp-omgevingsvisieAnsichtkaart met foto's en de tekst Groeten uit 2040

De ontwerp-omgevingsvisie is de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd met inbreng van inwoners, ondernemers en andere organisaties die zich bij Den Helder betrokken voelen. Belangrijk, want de toekomstige ontwikkeling van Den Helder gaat ons allen aan.

Voordat de besluitvorming door de gemeenteraad plaatsvindt is de omgevingsvisie als ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd. Zo kunt u de inhoud rustig doornemen en krijgt u inzicht in de manier waarop we vraagstukken, thema’s of ontwikkelingen hierin hebben verwerkt. Tussen maandag 10 april 2023 en maandag 22 mei 2023 heeft u zes weken de tijd om het ontwerp digitaal of op papier in te zien en hierop te reageren met een zienswijze. De binnengekomen zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de besluitvorming over de omgevingsvisie.

U kunt binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk uw zienswijze(n) over de ontwerp-omgevingsvisie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u naar de gemeenteraad van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Vermeld daarbij uw naam, uw adres, het document/besluit waarover u uw zienswijze wilt indienen (de ontwerp-structuurvisie Omgevingsvisie gemeente Den Helder), de datum en een handtekening. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u binnen de genoemde termijn een afspraak maken met team Omgeving, bereikbaar via telefoonnummer 06 21303250.

Lezen

Benieuwd naar de ontwerp-omgevingsvisie? Deze leest u hieronder eenvoudig digitaal als pdf-bestand (per hoofdstuk). Liever een papieren versie inzien? Dit kan bij ons Klantcontactcentrum in het stadhuis op Kerkgracht 1 in Den Helder, de Den Helder Experience Store op Spoorstraat 2 in Den Helder (dinsdag tot en met zaterdag 10 uur tot 17 uur geopend, vrij toegankelijk) en het MFC ’t Dorpshuis Julianadorp op Middelzand 3504 in Julianadorp.

Ontwerp-omgevingsvisie: Koers op een sterke thuishaven