Over het wijkplatform

Teneinde de lijnen tussen de inwoners en het gemeentelijke apparaat (politiek en ambtelijk) en andere organisaties zo kort mogelijk te maken, is in het kader van wijkgericht werken het wijkplatform Julianadorp opgericht. In dit platform zijn zo veel mogelijk organisaties in Julianadorp en belangengroepen van de Julianadorpse bevolking vertegenwoordigd.