Home

Welkom op de website van het Wijkplatform Julianadorp.

Op donderdag 6 april organiseert het Wijkplatform Julianadorp een bewonersavond met als thema:

  • krapte op de woningmarkt

  • sociale woningbouw

  • woonruimteverdeling

De woningmarkt staat al geruime tijd onder druk en veel inwoners van Julianadorp hebben hier mee te maken, denk aan wachtlijsten voor een (betaalbare) huurwoning en de gestegen prijzen van koopwoningen.

Op grond van de Huisvestingswet hebben gemeenten de mogelijkheid vrijgekomen huurwoningen naar inzicht te verdelen. Zij kunnen bepaalde groepen voorrang geven, bijvoorbeeld om medische redenen of wegens sloop van de huidige woning.

De gemeente moet de toewijzingsregels opnemen in een huisvestingsverordening en plaatselijke woningcorporaties hierbij betrekken. Hoe ziet de huisvestingsverordening voor Julianadorp eruit?

Onder leiding van de voorzitter van het Wijkplatform, Hans Boskeljon, kunt u met een deskundig panel in gesprek over dit onderwerp.

Het panel bestaat uit:
Petra Bais, VVD wethouder ruimtelijke ordening, wonen en openbare ruimte Robbert Waltmann, algemeen directeur Woningstichting
Esther Scholten, manager wonen Woontij

Voorafgaand geeft beleidsambtenaar Wonen Thomas Blonk een presentatie over het regeringsbeleid, de provinciale woonagenda en de regionale woonakkoorden, om dan in te zoomen op de gemeentelijke woonvisie en de prestatieafspraken met de wooncorporaties.

Wanneer: donderdag 6 april

Waar: MFC ‘t Dorpshuis Julianadorp, Middelzand 3504

Hoe laat: aanvang 19:30 uur, zaal open vanaf 19:00 uur

De uitnodiging van de bewonersavond in pdf formaat kunt u hier downloaden.

De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels omtrent huisvesting (Huisvestingsverordening 2015 gemeente Den Helder) kunt u hier downloaden.

Het zwartboek, gepresenteerd door Ton Schuitemaker (vice voorzitter SP) aan de Woningstichting Den Helder kunt u hier downloaden.